Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за област високог образовања на факултетима – саветник у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност

Јавни конкурс за попуњавање радног места

Образац изјаве