ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ-РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ИСТЕКАО

Јавни конкурс

Правилник

Образац – Пријаве

Образац – за фазни извештај

Финанскијски извештај

Извештај

Категоризација