ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ, С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Категорије

Финансијски извештај

Извештај

Одобрени пројекти