ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ, С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ИСТЕКАО

Јавни конкурс

Правилник

Категорије

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Финансијски извештај

Коначни извештај