ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

Текст конкурса

Правилник

Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Образац извештаја

Финансијски извештај