ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

Текст конкурса

Правилник

Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама

Образац пријаве

Сагласност

Образац за фазни извештај

Образац извештаја

Финансијски извештај