JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Сагласност националног савета

Извештај

Финансијски извештај

Одобрени пројекти