ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Јавни конкурс

Правилник

Категорије

Образац пријаве

Образац извештаја

Финансијски извештај

Образац за фазни извештај

Решење о одобравању финансирања пројеката