ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ-РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ИСТЕКАО

Конкурс краткорочни

Правилник

Образац за фазни извештај

Образац за краткорочни -пријава

Категорије краткорочни

Извештај краткорочни

Финансијкси извештај

Категорије