Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АПВ у 2016. години – РOK ЗА ПРИЈАВУ ЈЕ ИСТЕКАО

Текст конкурса

Правилник

Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Образац извештаја

Финансијски извештај

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ