ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ -РОК ЈЕ ИСТЕКАО

Текст конкурса

Правилник

Измена и допуна правилника

Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама

Образац пријаве

Образац за фазни извештај

Образац извештаја

Финансијски извештај