ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Сагласност

Категорије

Финансијски извештај

Извештај о утрошеним средствима

Одобрени пројекти