JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU I ZAKONU O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU

U Svečanoj sali Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu danas je održana treća po redu javna rasprava o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju i Nacrtu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju.

Učešće na javnoj raspravi koju je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uzeli su predstavnici fakulteta,  Univerziteta, kao i studentskih parlamenata. Ispred Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, javnoj raspravi su prisustvovale prof. dr Dušica Rakić, zamenik sekretara i Nela Milišić, pomoćnik sekretara.

Javna rasprava koja se sprovodi u periodu od 29. marta do 19. aprila 2019. do sada je održana u Beogradu i Nišu.