Извештај за међународну активност

ИЗВЕШТАЈИ ЗА СУФИНАНСИРАНЕ ПРИПРЕМЕ ПРЕДЛОГА АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

Обавештавамо Вас да је апликација за подношење извештаја за суфинансиране припреме предлога активности међународне сарадње у 2016. години постављена на званичној интернет страници секретаријата и да су формулари доступни на:
http://nservisi.ftn.uns.ac.rs/apv_konkursi/indexLogin.php.

Рок за подношење извештаја је 15. јануар 2017. године.

У истом року ОБАВЕЗНО је и достављање одштампаних, потписаних и оверених електронских формулара са потребном пратећом документацијом на адресу:
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

НАПОМЕНА: Прилоге којима се правда утрошак средстава потребно је доставити само у папирној форми.

Контакт особа у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност: Драгица Колџин, тел. 487-4576, e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs .

За сва питања у вези са уносом података и попуњавањем on-line формулара контакт особе су на Факултету техничких наука: тел. 485-2246.