ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА–НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

Исправка конкурса