ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ МАШИНА, ОПРЕМЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У УСТАНОВАМА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Исправка јавног конкурса за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине