Информације од јавног значаја

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Јелена Ковачевић Сударов

jelena.sudarov@vojvodina.gov.rs

021/487-4557