FILOZOFSKI FAKULTET PROSLAVIO 63. ROĐENDAN

Filozofski fakultet je osnovan 1954, kao i Poljoprivredni fakultet sa kojim čini najstarije fakultete Univerziteta u Novom Sadu. Proslavi godišnjice fakulteta prisustvovala je i zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Dušica Rakić, koja je zaposlenima i studentima čestitala ovaj važan jubilej.

„Filozofski fakultet je najstariji fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu. 63 godine  predstavlja ozbiljan životni vek čoveka sa bogatim iskustvom, ali i velikim stvaralačkim kapitalom. Kod vas se taj kapital  meri  brojem  diplomiranih studenata, magistara i doktora nauka, a vi ih bez sumnje imate puno. Pokrajinski sekretarijat, ispred koga dolazim, prepoznao je vaše potencijale i to se najbolje vidi na osnovu broja projekata na koje ste konkurisali i dobili sredstva. Posebno bih istakla našu akciju „Pravo na prvu šansu“, zahvaljujući kojoj su šest doktora nauka, koji su najviše akademsko zvanje stekli na ovom fakultetu, dobili šansu da narednih godinu dana rade sa svojim mentorima, upravo na ovoj instituciji“, rekla je zamenica Rakić i dodala da će Sekretarijat i u narednom periodu izlaziti u susret potrebama nastavnika i naučnika, kao i studenata na ovoj prestižnoj visokoškolskoj instituciji.

Prema rečima rektora Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dušana Nikolića, Filozofski fakultet u Novom Sadu je izuzetno važan kako za akademsku zajednicu, tako i za društvo u celini.

„Ovo je institucija koja nas uči da mislimo, da svoje misli prenosimo drugima, da komuniciramo sa drugima na različite načine i različitim jezicima, ali i da propitujemo i preispitujemo društvo oko nas“, rekao je rektor Nikolić.

Povodom dana Fakulteta uručene su nagrade najboljem mladom istraživaču ili studentu doktorskih studija, kao i najboljim studentima osnovnih i master studija. Takođe, organizovan je Četvrti međunarodni interdisciplinarni skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka, koji je okupio oko 100 učesnika iz 14 zemalja.

Nakon svečanog dela i uručenja nagrade najboljim mladim istraživačima, otvorene su izložbe: „Filozofski fakultet u 21. veku“, koju su pripremili studenti doktorskih studija i zaposleni na Fakultetu u takozvanoj proširenoj realnosti uz pomoć novih tehnologija, kao i velika izložba prevoda koje su objavili profesori Fakulteta u organizaciji biblioteke Fakulteta.

Na Filozofskom fakultetu odvijaju se tri nivoa akademskih studija – osnovne, master i doktorske – realizuje se 49 akreditovanih studijskih programa, Fakultet ima 17 odseka i 17 centara, kao i veliku i dragocenu biblioteku, koja je po broju knjiga odmah iza biblioteke Matice srpske.

Na Fakultetu studira oko 5.500 studenata i radi 308 nastavnika i 85 članova nenastavnog osoblja, dok je diplome na osnovnim, magistarskim/master i doktorskim studijama do sada steklo više od 22.000 studenata.