ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОСЛАВИО 63. РОЂЕНДАН

Филозофски факултет је основан 1954, као и Пољопривредни факултет са којим чини најстарије факултете Универзитета у Новом Саду. Прослави годишњице факултета присуствовала је и заменица покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Душица Ракић, која је запосленима и студентима честитала овај важан јубилеј.

„Филозофски факултет је најстарији факултет на Универзитету у Новом Саду. 63 године  представља озбиљан животни век човека са богатим искуством, али и великим стваралачким капиталом. Код вас се тај капитал  мери  бројем  дипломираних студената, магистара и доктора наука, а ви их без сумње имате пуно. Покрајински секретаријат, испред кога долазим, препознао је ваше потенцијале и то се најбоље види на основу броја пројеката на које сте конкурисали и добили средства. Посебно бих истакла нашу акцију „Право на прву шансу“, захваљујући којој су шест доктора наука, који су највише академско звање стекли на овом факултету, добили шансу да наредних годину дана раде са својим менторима, управо на овој институцији“, рекла је заменица Ракић и додала да ће Секретаријат и у наредном периоду излазити у сусрет потребама наставника и научника, као и студената на овој престижној високошколској институцији.

Према речима ректора Универзитета у Новом Саду, проф. др Душана Николића, Филозофски факултет у Новом Саду је изузетно важан како за академску заједницу, тако и за друштво у целини.

„Ово је институција која нас учи да мислимо, да своје мисли преносимо другима, да комуницирамо са другима на различите начине и различитим језицима, али и да пропитујемо и преиспитујемо друштво око нас“, рекао је ректор Николић.

Поводом дана Факултета уручене су награде најбољем младом истраживачу или студенту докторских студија, као и најбољим студентима основних и мастер студија. Такође, организован је Четврти међународни интердисциплинарни скупа младих научника друштвених и хуманистичких наука, који је окупио око 100 учесника из 14 земаља.

Након свечаног дела и уручења награде најбољим младим истраживачима, отворене су изложбе: „Филозофски факултет у 21. веку“, коју су припремили студенти докторских студија и запослени на Факултету у такозваној проширеној реалности уз помоћ нових технологија, као и велика изложба превода које су објавили професори Факултета у организацији библиотеке Факултета.

Нa Филозофском факултету одвијају се три нивoa aкaдeмских студиja – oснoвнe, мaстeр и дoктoрскe – рeaлизуje се 49 aкрeдитoвaних студиjских прoгрaмa, Факултет има 17 oдсeкa и 17 цeнтaрa, као и велику и драгоцену библиотеку, која је по броју књига одмах иза библиотеке Матице српске.

Нa Фaкултeту студирa oкo 5.500 студeнaтa и рaди 308 нaстaвникa и 85 члaнoвa нeнaстaвнoг oсoбљa, дoк je диплoмe нa oснoвним, мaгистaрским/мaстeр и дoктoрским студиjaмa до сада стeклo више од 22.000 студeнaтa.