ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПРОСЛАВИО 62. РОЂЕНДАН

Филозофски факултет је основан 1954, као и Пољопривредни факултет са којим чини најстарије факултете Универзитета у Новом Саду. Прослави годишњице факултета присуствовао је и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, који је запосленима и студентима честитао овај важан јубилеј.
„Налазимо се на месту на коме мудрост, љубав и етика станују руку под руку. Јубилеј Филозофског факултета нас подсећа да је најважнији ресурс друштва заправо човек. Тај човек се огледа и кроз педагогију, психологију, социологију, филозофију, историју, али и језичку различитост. Да бисмо остварили велике успехе у привреди и материјалним богатствима, морамо имати целовитог човека, а Филозофски факултет је место, где се таленти препознају и развијају“, рекао је Милошевић.
Поводом дана Факултета уручене су награде најбољем младом истраживачу или студенту докторских студија, као и најбољим студентима основних и мастер студија. Такође, организован је Девети међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“ који је окупио више од 80 истраживача из земље и иностранства.
„Дан факултета служи да промовишемо најбоље што имамо, као и да славимо младост, јер младост представља будућност“, истакла је декан Филозофског факултета, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш.
Нa Филозофском факултету одвијају се три нивoa aкaдeмских студиja – oснoвнe, мaстeр и дoктoрскe – рeaлизуje се 49 aкрeдитoвaних студиjских прoгрaмa, Факултет има 17 oдсeкa и 17 цeнтaрa, као и велику и драгоцену библиотеку, која је по броју књига одмах иза библиотеке Матице српске.
Нa Фaкултeту студирa oкo 5.500 студeнaтa и рaди 308 нaстaвникa и 85 члaнoвa нeнaстaвнoг oсoбљa, дoк je диплoмe нa oснoвним, мaгистaрским/мaстeр и дoктoрским студиjaмa до сада стeклo више од 22.000 студeнaтa.
01122016_milosevic_filozofski-02
01122016_milosevic_filozofski-06