Dokumenti

Pravilnik o postupanju sa donacijama

Uputstvo o postupanju po pritužbama na rad

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa

Pravilnik o poklonima funkcionera i zaposlenih

Evidencija poklona funkcionera i zaposlenih za 2018. godinu

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Okvirni plan aktivnosti za implementaciju FUK-a za 2019-2020. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu

Pravilnik o uređivanju posebnog programa obuke zaposlenih za 2019. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu

Strategija uvođenja, primene i razvoja FUK-a za period 2018-2020. godine

Okvirni plan aktivnosti za implementaciju FUK-a za 2017-2018. godinu

Strategija upravljanja rizicima

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu (II)

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu (I)

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu (II)

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu (I)

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Kodeks ponašanja