DODELJENE NAGRADE FONDACIJE DOCENT DR MILENA DALMACIJA

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta danas su uručene nagrade, stipendije i zahvalnice Fondacije „Docent Dr Milena Dalmacija“, najboljim mladim naučnim radnicima iz oblasti zaštite životne sredine.

Prvu nagradu za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji dobila je doktor Jelena Petrović, druga nagrada pripala je doktor Sofiji Poguberović i treću nagradu dobila je doktor Zorana Rončević.

U ime Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost zahvalnicu za doprinos radu Fondacije primila je pomoćnik sekretara Nela Milišić.

Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija”, nosi ime najmlađeg doktora nauka u istoriji Prirodno-matematičkog fakulteta – Milene Dalmacije, koja je tragično nastradala u požaru u Klubu „Kontrast“, 1. aprila 2012, zajedno sa još četvoro mladih ljudi.

Ova Fondacija se stara o ostvarivanju opštekorisnog cilja, preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima. Takođe, Fondacija pomaže i podržava mlade, perspektivne ljude koji svojim radom i znanjem doprinose razvoju društva i angažuju se u zaštiti života i zdravlja ljudi.