ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ФОНДАЦИЈЕ ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА

На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета данас су уручене награде, стипендије и захвалнице Фондације „Доцент Др Милена Далмација“, најбољим младим научним радницима из области заштите животне средине.

Прву награду за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине на универзитетима у Републици Србији добила је доктор Јелена Петровић, друга награда припала је доктор Софији Погуберовић и трећу награду добила је доктор Зорана Рончевић.

У име Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност захвалницу за допринос раду Фондације примила је помоћник секретара Нела Милишић.

Фондација “Доцент др Милена Далмација”, носи име најмлађег доктора наука у историји Природно-математичког факултета – Милене Далмације, која је трагично настрадала у пожару у Клубу „Контраст“, 1. априла 2012, заједно са још четворо младих људи.

Ова Фондација се стара о остваривању општекорисног циља, предузимањем активности усмерених на промовисање и популаризацију високог образовања, науке, спорта и хуманости међу младима. Такође, Фондација помаже и подржава младе, перспективне људе који својим радом и знањем доприносе развоју друштва и ангажују се у заштити живота и здравља људи.