ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ФОНДАЦИЈЕ ДОЦЕНТ ДР МИЛЕНА ДАЛМАЦИЈА

На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Природно-математичког факултета данас су уручене награде, стипендије и захвалнице Фондације „Доцент Др Милена Далмација“, најбољим младим научним радницима из области заштите животне средине.

Тим поводом свечаности је присуствовала Нела Милишић, помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Прву награду за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине, добила је доктор Наташа Варга за докторску дисертацију под називом: „Утицај унапређених третмана електрокинетичке ремедијације на мобилност и уклањање метала у седименту“, урађене на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду; друга награда припала је доктор Сањи Милошевић Говедаровић за докторску дисертацију под називом: „Примена VO2(B) као катализатора у реакцији дехидрирања MgH2 и као интеркалатног материјала у литијумским батеријама“, урађене на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду и трећу награду добила је доктор Александра Цветановић за докторску дисертацију под називом: „Оптимизација савремених екстракционих поступака за изоловање апигенина из цвета камилице(Chamomilla recutita L.) и карактеризација биолошке активности добијених екстраката“, урађене на Технолошком Факултету, Универзитета у Новом Саду.

Фондација “Доцент др Милена Далмација”, носи име најмлађег доктора наука у историји Природно-математичког факултета – Милене Далмације, која је трагично настрадала у пожару у Клубу „Контраст“, 1. априла 2012, заједно са још четворо младих људи.

Ова Фондација се стара о остваривању општекорисног циља, предузимањем активности усмерених на промовисање и популаризацију високог образовања, науке, спорта и хуманости међу младима. Такође, Фондација помаже и подржава младе, перспективне људе који својим радом и знањем доприносе развоју друштва и ангажују се у заштити живота и здравља људи.