ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА ДАРОВИТИМ СТУДЕНТИМА

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је и ове године, чувајући континуитет, упркос отежаним околностима, због пандемије изазване вирусом Ковид – 19, обезбедио средства за реализацију Конкурса за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020.

Циљ овог програма је креирање услова за повећање запослености даровитих студената и стварања изгледне перспективе за најобразованији део нашег друштва.

Ове године средства у износу од два милиона динара добило је 13 даровитих студената са осам факултета Универзитета у Новом Саду, које ће у наредних десет месеци стипендирати Секретаријат са 15 хиљада динара месечно, док ће минимум 5 хиљада динара бити у обавези да обезбеди послодавац, односно приватна компанија.

На овај Конкурс могу аплицирати студенти од  II до V (и VI) године основних студија и студенти другог степена студија који нису у радном односу, односно који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена. Такође, услови конкурса су подразумевали да студенти морају бити уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета, да су држављани Републике Србије, да нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, да нису корисници других студентских стипендија, као и да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине.