26 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, КАО И НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ У ВИСОКООБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АП ВОЈВОДИНЕ

1. јуна 2020. Urednik 0

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења и уговоре представницима високообразовних установа из АП Војводине које […]

СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ ОПРЕДЕЛИО 6 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УМЕТНИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

26. маја 2020. Urednik 0

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас у Холу Покрајинске владе 13 решења представницима високообразованих институција, који […]

СЕКРЕТАР МИЛОШЕВИЋ ЗА РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА ИЗДВОЈИО 6 МИЛИОНА ДИНАРА

22. маја 2020. Urednik 0

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас, у дворишту Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови […]

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОПРЕДЕЛИЛА 5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА И 6 МИЛИОНА ЗА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА У АП ВОЈВОДИНИ

19. маја 2020. Urednik 0

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле […]