No Image

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КРАТКОРОЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ.

5. маја 2021. Urednik 0

Конкурс Правилник Категорије Образац извештаја Образац пријаве Образац финансијског извештаја Образац за фазни извештај  

No Image

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, С ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

26. марта 2021. Urednik 0

Јавни конкурс Правилник Образац пријава Образац за фазни извештај Извештај Финансијски извештај Категорије Упутство за попуњавање финансијског извештаја

No Image
No Image

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2021. ГОДИНИ

26. марта 2021. Urednik 0

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Сагласност националних Савета Категорија Финансијски извештај Образац извештаја Упутство за попуњавање финансијског извештаја