JАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ-РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ ИСТЕКАО

Јавни конкурс

Правилник

Образац пријаве

Финансијски извештај

Извештај

Сагласност

Категоризација