AKTUELNA PRAKSA I IZAZOVI U INTERPROFESIONALNOM OBRAZOVANJU ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA MEDICINSKOM FAKULTETU

Zamenica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Dušica Rakić prisustvovala je trodnevnom je Simpozijumu: „Aktuelna praksa i izazovi u interprofesionalnom obrazovanju zdravstvenih radnika“, koji je održan na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Simpozijum predstavlja deo projekta ReFEES, koji je zamišljen kao partnerstvo između fakulteta zdravstvenih nauka (medicina, farmacija, stomatologija i zdravstvena nega) i obuhvata četiri univerziteta u Srbiji i četiri evropska univerziteta. Ovaj projekat finansiran je iz programa ERASMUS + , koji predstavlja najvažniji program Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta za period 2014-2020.

„Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je prošle godine podržao tri aktuelna Erasmus + programa sa više od 400.000,00 dinara, dok smo ove godine podržali 12 projekata iz programa Erasmus + sa više od milion dinara. Budući da je reč o jednom od najvažnijih programa Evropske unije u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta za period 2014-2020, Sekretarijat će i u narednom periodu biti dobar partner svima koji konkurišu za ovaj program“, rekla je zamenica Rakić.

Potreba za savremenom edukacijom zdravstvenih radnika prepoznate su kao ključni izazovi u projektu Erasmus +. Interprofesionalno obrazovanje i kolaborativna praksa pozitivno doprinose u rešavanju najurgentnijih zdravstvenih izazova širom sveta.

Ispunjavanjem ciljeva ovog projekta doprineće se poboljšanju kompetencija učenika zdravstvenih nauka i zdravstvenih radnika, povećanje stepena saradnje unutar zdravstvenog tima, i konačno do poboljšanja brige o pacijentima i pozitivnih zdravstvenih ishoda.
_dsc0352jpg