AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU DOBILA SREDSTVA ZA NOVE MUZIČKE INSTRUMENTE

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr. Zoran Milošević i dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, prof. Siniša Bokan, potpisali su danas Ugovor o finansiranju nabavke novih muzičkih instrumenata i prateće opreme za potrebe Akademije umetnosti u Novom Sadu. Vrednost ugovora iznosi 32.512.500,00 dinara.

Obraćajući se prisutnima pokrajinski sekretar Milošević naglasio je da činjenica da je novac za nabavku muzičkih instrumenata i opreme izdvojen iz tekuće budžetske rezerve govori o tome da je cela Pokrajinska vlada stala iza ovog velikog projekta.

Osim ovih sredstava, mi smo u 2017. godini opredelili i oko 5 miliona dinara za umetničko-istraživačke projekte. To govori da imamo jasnu percepciju da vredi ulagati u one koji svojim talentom, ali i ogromnim radom i naravno, podrškom pedagoga, stvaraju izuzetnu umetničku produkciju, koja nadilazi i naše etničke i državne granice i služi za ponos celog regiona, a ja bih rekao i kulture ovog dela sveta, rekao je Milošević.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i Miroslav Štatkić, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama koji je istakao da su Novi Sad, kao i cela Vojvodina izvor talentovanih ljudi u svim domenima umetnosti. Štatkić je, takođe, rekao da bi u narednom periodu trebalo razmišljati o izgradnji zgrade za Akademiju umetnosti, budući da su svi objekti koje koristi Akademija, zapravo nenamenski.

Budući da Akademija umetnosti u Novom Sadu predstavlja jednu od najznačajnijih obrazovnih i kulturnih institucija u regionu, nabavka novih muzičkih instrumenata je jedan od uslova daljeg razvoja. Postojeći muzički instrumenti su u intenzivnoj upotrebi, već četrdeset godina, te je ovu visokoobrazovnu i kulturnu instituciju potrebno opremiti novim instrumentima.

Dekan Akademije prof. Bokan je rekao je da je ova investicija u svakom pogledu kapitalna, budući da pruža priliku da se podignu kapaciteti nastave, projekata i orkestarskog korpusa.

Ugovorom je predviđena nabavka: klavira, digitalnih klavira, timpana koncertnog seta, bas trombona, sopran saksofona, prirodne horne, pulteva i klavirskih stolica sa hidraulikom.

Novi muzički instrumenti biće korišćeni za projekte i koncerte u celoj našoj zemlji, a naročitio u okviru projekta: „ Novi Sad  Evropska prestonica kulture2021“.