30 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ВИСОКООБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ У АП ВОЈВОДИНИ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења и уговоре представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од 30 милиона динара, на основу два јавна конкурса. Реч је о Конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину и Конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину.

Према речима секретара Милошевића ове године су опредељена знатна средства за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме у установама високог образовања, чак 24 милиона динара и шест милиона динара за набавку машина, опреме и нематеријалне имовине.

„Рекао бих да су та средства довољна и то храбро кажем, зато што су већ и директори, и декани и колективи високошколских институција увелико помогли себи, јер не гледају само своје плате него, пре свега, улагање и унапређење, дакле материјалне основе установа, као трајни задатак високошколских институција у процесу акредитација“, нагласио је секретар Милошевић и подсетио да се паралелно одвија и процес дигитализације, који нас чини компатибилним са светом и уважава специфичности, повезане са социјалном мисијом образовања у АП Војводини.

Секретар Милошевић је изразио задовољство чињеницом да је велики број институција припремио пројектну документацију и конкурисао на поменутим конкурсима.

„Ми смо партнери са високошколским институцијама, јер само тако можемо мотивисати младе људе да упишу факултет. У спрези смо, не само када је у питању политика образовања, него и привредна активност и развој аутентичне научне мисли, која се артикулише кроз аутономију високог образовања и особене студијске програме, који налазе своје место на тржишту. Обједињено, говорим о подизању  укупног интелектуалног потенцијала нашег друштва, које треба да буде конкурентно у идејама, патентима и изумима, дакле свим оним елементима који чине једно креативно друштво“, закључио је Милошевић.

Ове године средства на основу поменута два јавна конкурса добило је 8 факултета, Универзитет у Новом Саду и 8 високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина.