26 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, КАО И НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ У ВИСОКООБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења и уговоре представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од 26 милиона динара, на основу два јавна конкурса. Реч је о Конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину и Конкурсу за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину.

Према речима секретара Милошевића Покрајинска влада је и ове године, без обзира на то колико су околности и ситуација биле тешке, помогла високообразовне институције и омогућила им поправку и одржавање објеката, али и набавку неопходне опреме која подиже квалитет наставе.

„Факултети и високе школе су стабилне институције које су се постарале да саме себи помогну, а ми смо ту да их оснажимо када је реч о просторним ресурсима, лабораторијској опреми, дигитализацији рада студентских служби. Дакле, ми смо партнери у правом смислу те речи“, нагласио је секретар Милошевић и додао да се нада ће до краја године ребалансом буџета бити обезбеђена додатна средства како би сви захтеви факултета и високих школа били испоштовани.

„Средства за конкурс који омогућава набавку машина и опреме, ове године су равноправно подели факултети и високе школе, тако што су добили по 3 милиона динара. Захваљујући том конкурсу заокружен је процес дигитализације студентских служби пет високих струковних школа за образовање васпитача и Високе пословне школе у Новом Саду“, истакао је секретар Милошевић и најавио да ће већ у среду на седници Покрајинске владе бити одобрено додатних четири милиона за набавку софтвера за студентске службе високих васпитачких школа у Сремској Митровици, Вршцу и Суботици.

„Када је реч о средствима по конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда 11 милиона је припало високим школама струковних студија за реконструкцију крова, амфитеатра и санацију рампи за студенте са инвалидитетом. Факултети Универзитета у Новом Саду добили су за ову намену 9 милиона динара за побољшање енергетске ефикасности објеката, текуће одржавање и замену прозора, портала и светларника“, казао је секретар Милошевић и закључио да су Секретаријату важни и просторни и људски ресурси, јер они доприносе квалитету и успешности високог образовања.

Ове године средства на основу поменута два јавна конкурса добило је 8 факултета (Академија уметности, Факултет спорта и физичког васпитања, Филозофски факултет, Грађевински факултет Суботица, Пољопривредни факултет, Медицински факултет, Технолошки факултет и Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици) и 6 високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина (Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум, Сремска Митровица, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Висока техничка школа струковних студија у Суботици, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду).