150 GODINA OD ROĐENJA SLOBODANA JOVANOVIĆA

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Slobodana Jovanovića danas je otkrivena spomen – ploča na kući (Svetozara Miletića 29), u kojoj je 3. decembra 1869. rođen ovaj čuveni akademik, pravnik i istoričar.

Spomen – ploču su otkrili akademik Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada. Otkrivanju spomen-ploče prisustvovao je prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i akademik Stevan Pilipović, predsednik Ogranka SANU u Novom Sadu.

Na Pravnom fakultetu Velike škole i Univerzitetu u Beogradu, Slobodan Jovanović je predavao kao vanredni, redovni i honorarni profesor oko četrdeset godina (1897–1941), sa pauzama u vreme ratova. Bio je dekan Pravnog fakulteta, rektor Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog kulturnog kluba, potpredsednik i predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije.

Slobodan Jovanović je objavljivao knjige, tekstove i prikaze iz opšteg učenja o državi (filozofija politike i prava), ustavnog prava, opšte i nacionalne istorije, ustavne istorije, istorije političke filozofije i teorije, političke i formalne sociologije, sociologije religije, proučavanja književnosti i književne i pozorišne kritike. Jedan je od osnivača i urednika Srpskog književnog glasnika (1901–1941).