14. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА „ПУТОКАЗИ“

Међународни сајам образовања „Путокази“, који се одржао 14. пут, трајао је од 7. до 9. марта 2019, имао је за циљ промоцију образовања за све узрасте и афирмацију доживотног учења. Успешан наступ на Сајму имао је и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.