Međunarodna saradnja – Konkursi

Programi EU su jedan od instrumenata koji Evropska unija koristi u cilju podrške i jačanja saradnje između zemalja članica EU s jedne strane, i potencijalnih i zemalja kandidata sa druge strane u raznim oblastima sprovođenja evropskih politika. Republika Srbija je pristupila programima EU još u budžetskom periodu 2007-2013, a nastavlja se aktivno učešće u programima i u periodu 2014-2020. godine. Najznačajniji programi EU iz oblasti obrazovanja, nauke i regionalne saradnje su:


HORIZONT 2020

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Ovaj program predstavlja instrument za ostvarivanje glavnih ciljeva strategije Evropa 2020, a pre svega njene inicijative Inovativna unija. Ova inicijativa zagovara prirodno okruženje koje omogućava da se velike ideje pretoče u proizvode i usluge razvoja ekonomije i radnih mesta. Cilj je da se osigura stvaranje evropske nauke svetske klase i omogući jednostavnija saradnja između privatnog i javnog sektora na polju inovativnog rada. Svojim ciljevima Horizont 2020 je usmeren i na dalji razvoj Evropskog istraživačkog prostora kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovativnosti.

Vreme trajanja: 2014–2020

Budžet: 77,028 milijardi evra

Opšti cilj: Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanoj na znanju i inovacijama kroz usklađivanje dodatnih istraživanja, razvoj i podršku inovacijama i kroz doprinos postizanju razvojnih ciljeva, uključujući i odvajanja zemalja Unije od 3% bruto društvenog proizvoda za istraživanje i razvoj.

Horizont svoje ciljeve sprovodi u nekoliko programa i njihovih celina:

  • Izvrsnost u nauci (Excellent Science);
  • Vođstvo u industriji (Industrial Leadership) ima za cilj podršku onim tehnologijama koje omogućavaju razvoj budućeg poslovanja, razvoj evropskih preduzeća u globalne lidere i stvaranje novih radnih mesta;
  • Društveni izazovi (Societal Challenges) označavaju podršku istraživanju u oblastima kao što su zdravstvo, klima, hrana, sigurnost, saobraćaj i energetika.

Potencijalni učesnici: U zavisnosti od potprograma i godišnjeg programa rada – nadležne institucije, istraživački i obrazovni centri, univerziteti, instituti, naučnici, preduzeća…

Više informacija:
Participation portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Online manual:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

Relevantna regulativa:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:EN:PDF

Otvoreni pozivi:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

Učešće Srbije: Za sprovođenje programa je nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Institucija nadležna za sprovođenje programa u Srbiji: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – http://www.mpn.gov.rs/.

Kontakti nadležnih za pojedinačne programe Horizonta 2020 u Republici Srbiji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Serbia/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+country/desc

Zvanični portal programa za Republiku Srbijuhttp://horizont2020.rs/

Info dani organizovani od strane Sekretarijata: …


ERAZMUS+

Erazmus+ program ima za cilj isticanje veština i zapošljivosti, kao i modernizaciju obrazovanja, obuka i poslova za mlade. Erazmus+ obezbeđuje mogućnost da preko 4 miliona Evropljana studira, obučava se, stekne profesionalno iskustvo i volontira u inostranstvu. Erazmus+ pruža podršku transnacionalnim partnerstvima između obrazovnih, trening institucija i institucija i organizacija mladih u uspostavljanju saradnje u svetu obrazovanja i rada kako bi se premostio jaz u kvalifikacijama sa kojima se Evropa suočava. Na polju sporta su podržani bazični projekti kao i prekogranični izazovi, kao što su borba protiv nameštanja rezultata utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

Vreme trajanja: 2014–2020

Budžet: 14,7 milijardi evra

Ciljevi programa Erazmus+ su doprinos postizanju:

  • Ciljeva strategije Evropa 2020, pre svega njenih obrazovnih ciljeva;
  • Ciljeva strateškog okvira Evropska saradnja u obrazovanju i obuci (ET 2020);
  • Održivog razvoja partnerskih zemalja na polju visokog obrazovanja;
  • Opštih ciljeva obnovljenog okvira Evropska saradnja na polju mladih (2010–2018);
  • Ciljeva razvoja Evropskih dimenzija u sportu, posebno bazičnih sportova u skladu sa radnim planom Unije za sport;
  • Promociji evropskih vrednosti.

Više informacija:

Erazmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Relevantna regulativa:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399999133449&uri=CELEX:32013R1288

European Youth Portal: http://europa.eu/youth/evs_database/

European Voluntary Servicehttp://europeanvoluntaryservice.org/


IPA (PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU.

Institucija nadležna za sprovođenje programa u Srbiji: Ministarstvo finansija
http://www.cfcu.gov.rs/tekst.php?oblast=pfondovi&id=20

Otvoreni pozivihttp://www.cfcu.gov.rs/tenderi.php

Pored navedenih programa, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ugovara i finansijski podržava projekte naučno-tehnološke saradnje između naših i inostranih naučnoistraživačkih organizacija (NIO) na osnovu međunarodnih bilateralnih sporazuma, multilateralnu saradnju  koja se odvija kroz Centralno-evropsku inicijativu (CEI) i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC).

Republika Srbija aktivno učestvuje i u:

NATO Science for Peace and Security (SPS) programu koji ima za cilj da pruži doprinos bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti među nacijama, kroz razvoj naučnih istraživanja i inovacija i razmenu znanja.
Informacije o programu: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm.

COST Evropskom programu za saradnju u domenu naučnih i tehnoloških istraživanja.
Informacije o programu: http://www.cost.eu/

EUREKA evropski orijentisanoj mreži za istraživanje i razvoj.
Informacije o programu: http://www.eurekanetwork.org/

Link za kontakt u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/