Izveštaj za međunarodnu aktivnost

IZVEŠTAJI ZA SUFINANSIRANE PRIPREME PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE

Obaveštavamo Vas da je aplikacija za podnošenje izveštaja za sufinansirane pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje u 2016. godini postavljena na zvaničnoj internet stranici sekretarijata i da su formulari dostupni na:
http://nservisi.ftn.uns.ac.rs/apv_konkursi/indexLogin.php.

Rok za podnošenje izveštaja je 15. januar 2017. godine.

U istom roku OBAVEZNO je i dostavljanje odštampanih, potpisanih i overenih elektronskih formulara sa potrebnom pratećom dokumentacijom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost,
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

NAPOMENA: Priloge kojima se pravda utrošak sredstava potrebno je dostaviti samo u papirnoj formi.

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: Dragica Koldžin, tel. 487-4576, e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs .

Za sva pitanja u vezi sa unosom podataka i popunjavanjem on-line formulara kontakt osobe su na Fakultetu tehničkih nauka: tel. 485-2246.