Документи

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о иновационој делатности

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о ученичком и студентском стандарду

Закон о основама система образовања и васпитања