Документи

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2019-2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2019. годину

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених за 2019. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2019. годину

Стратегија увођења, примене и развоја ФУК-а за период 2018-2020. године

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2017-2018. годину

Стратегија управљања ризицима

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину

Закон о инспекцијском надзору

Закон о високом образовању

Закон о иновационој делатности

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о ученичком и студентском стандарду

Закон о основама система образовања и васпитања

Кодекс понашања