DODELJENE NAGRADE FONDACIJE DOCENT DR MILENA DALMACIJA

Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta danas su uručene nagrade, stipendije i zahvalnice Fondacije „Docent Dr Milena Dalmacija“, najboljim mladim naučnim radnicima iz oblasti zaštite životne sredine.

Tim povodom svečanosti je prisustvovala Nela Milišić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Prvu nagradu za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine, dobila je doktor Nataša Varga za doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu“, urađene na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu; druga nagrada pripala je doktor Sanji Milošević Govedarović za doktorsku disertaciju pod nazivom: „Primena VO2(B) kao katalizatora u reakciji dehidriranja MgH2 i kao interkalatnog materijala u litijumskim baterijama“, urađene na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu i treću nagradu dobila je doktor Aleksandra Cvetanović za doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optimizacija savremenih ekstrakcionih postupaka za izolovanje apigenina iz cveta kamilice(Chamomilla recutita L.) i karakterizacija biološke aktivnosti dobijenih ekstrakata“, urađene na Tehnološkom Fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.

Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija”, nosi ime najmlađeg doktora nauka u istoriji Prirodno-matematičkog fakulteta – Milene Dalmacije, koja je tragično nastradala u požaru u Klubu „Kontrast“, 1. aprila 2012, zajedno sa još četvoro mladih ljudi.

Ova Fondacija se stara o ostvarivanju opštekorisnog cilja, preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju visokog obrazovanja, nauke, sporta i humanosti među mladima. Takođe, Fondacija pomaže i podržava mlade, perspektivne ljude koji svojim radom i znanjem doprinose razvoju društva i angažuju se u zaštiti života i zdravlja ljudi.