No Picture

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У ПОЉУ УМЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

31. марта 2017. Admin 0

Текст конкурса Правилник Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама Образац пријаве Образац за фазни извештај Образац извештаја Финансијски извештај

No Picture

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

31. марта 2017. Admin 0

Текст конкурса Правилник Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама Образац пријаве Образац за фазни извештај Образац извештаја Финансијски извештај

No Picture

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ – КОНКУРС ЈЕ ЗАВРШЕН

31. марта 2017. Admin 0

Текст конкурса Правилник Категорије А1-А6 и цене истраживачких месеци по категоријама Образац пријаве Сагласност Образац за фазни извештај Образац извештаја Финансијски извештај

1 3 4 5 6 7 9