No Picture

Јавне набавке -2017

3. октобра 2017. Urednik 0

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка сервера Конкурсна документација Измена плана јавних набавки у 2017